Witamy w EIF

Energy Investments Fund S.A. (EIF) to spółka inwestycyjna, łącząca różne doświadczenia zawodowe partnerów: od corporate finance, bankowość inwestycyjną i zarządzanie aktywami, poprzez znajomość sektorów surowcowych, górnictwa, po inżynierskie doświadczenie w przemyśle wydobywczym. Celem działalności funduszu jest zwiększanie wartości zarządzanych aktywów poprzez realizację projektów energetycznych i surowcowych, w tym w szczególności inwestowanie w nowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie energetyki i przetwórstwa surowców, a także inwestowanie w projekty związane z rozpoznaniem złóż i wydobywaniem surowców. Partnerzy są również gotowi na inwestycje w innych dziedzinach gospodarki, tam gdzie dostrzegą potencjał realizacyjny i możliwość wykorzystania ich kompetencji, połączone z perspektywą osiągnięcia ponadprzeciętnego zwrotu z inwestycji.

Nasze Inwestycje